Trưng bày thường xuyên

Chủ đề 1: Nghệ An thiên nhiên và con người

Chủ đề I tập trung giới thiệu những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, địa chất, tài nguyên, thiên nhiên của tỉnh Nghệ An và bản sắc văn hóa 06 dân tộc: Kinh, Thái, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu và H’ Mông cư trú trên đất Nghệ An

Ở không gian trưng bày này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập hiện vật quý như: sưu tập thẻ bài, con dấu thời phong kiến; sưu tập địa bạ, đinh bạ của các làng ở Nghệ An, sưu tập bình vôi, mộc bản, đồ dùng sinh hoạt thời Lý- Trần, Lê- Nguyễn; sách chữ Thái cổ viết trên lá cọ… minh chứng cho lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất xứ Nghệ. . . .

Xem tiếp

Chủ đề 2: Nghệ An từ thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước

Thông qua các sưu tập hiện vật, tài liệu về các lần khai quật khảo cổ học, bảo tàng muốn giới thiệu những đặc trưng của các nền văn hóa từ thời đại đồ đá cũ, đá mới cho đến thời đại kim khí ở Nghệ An. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt của con người Nghệ An, chủ nhân của văn hóa Quỳnh Văn và văn hóa Đông Sơn lưu vực sông Cả nổi tiếng đối với sự hình thành quốc gia, dân tộc ngay từ thời tiền sử và thời đại dựng nước đầu tiên . . .
Xem tiếp

Chủ đề 3: Nghệ an trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ( từ thế kỷ 1-1945)

Chủ đề này giới thiệu một cách khái quát lịch sử phát triển và những cống hiến của Nghệ An trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ( khai hoang lập ấp, các cuộc khởi nghĩa và nổi dậy chống ngoại xâm, chống áp bức, bóc lột góp phần cùng các địa phương trong cả nước củng cố và xây dựng đất nước)

Nghệ An là nơi phong trào yêu nước và cách mạng sớm gieo mầm, nảy nở và phát triển. Là nơi đã sản sinh cho đất nước nhiều anh hùng, hào kiệt, chiến sĩ cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng . . .

Xem tiếp

Chủ đề 4: Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Chủ đề này tập trung giới thiệu về Nghệ An, vùng đất có vị trí đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đồng thời cũng nêu bật những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với quê hương, đất nước.
Trong kháng chiến chống Pháp, Nghệ An với vị trí là hậu phương vững chắc đã tích cực chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An bằng mồ hôi và xương máu của mình đã thực sự góp phần tích cực vào cuộc kháng chiến . . . .
Xem tiếp

Chủ đề 5: Nghệ An trên bước đường Đổi mới.

Chủ đề V sẽ giới thiệu những hình ảnh, sưu tập hiện vật phản ánh những thành tựu bước đầu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Nghệ An sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng để hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một số sưu tập độc đáo như: Sưu tập tem phiếu gợi cho chúng ta nhớ về thời bao cấp – một thời khó khăn, hàng hóa khan hiếm nhưng để lại những dấu ấn không thể nào quên trong hồi ức nhiều người . . .

Xem tiếp
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial