1619 1793 1346 1000 1283 1251 1812 1845 1161 1102 1372 1381 1980 1186 1981 1689 1684 1735 1996 1229 1169 1751 1544 1395 1352 1093 1202 1105 1658 1194 1335 1876 1014 1696 1560 1013 1050 1172 1812 1338 1748 1145 1222 1896 1292 1230 1633 1194 1187 1943 1034 1183 1686 1336 1618 1927 1738 1535 1338 1206 1999 1570 1955 1167 1403 1631 1416 1203 1691 1985 1409 1942 1448 1469 1836 1359 1113 1888 1972 1926 1032 1592 1308 1500 1293 1680 1680 1075 1901 1093 1771 1482 1536 1184 1256 1795 1352 1829 1287 Sứ mệnh | Bảo tàng Nghệ An

Sứ mệnh của Bảo tàng Nghệ An

Bảo tàng Nghệ An hoạt động vì nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các tài liệu, hiện vật tiêu biểu về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Nghệ An

Những hiện vật đặc sắc

team

a3

Guồng nước và đồ dùng dân tộc Thái

team

a5

Tượng Lý Nhật Quang

team

a6

Vũ khi kháng chiến

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

"Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn."

Hồ Chí Minh

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial