1995 1180 1882 1371 1357 1276 1476 1130 1387 1934 1599 1937 1618 1479 1198 1119 1158 1606 1011 1385 1445 1181 1833 1507 1493 1193 1647 1973 1648 1660 1135 1375 1916 1817 1457 1816 1738 1406 1737 1308 1309 1051 1544 1413 1823 1305 1419 1982 1911 1364 1481 1871 1296 1724 1787 1767 1407 1035 1872 1210 1243 1390 1403 1719 1869 1243 1454 1822 1345 1556 1361 1148 1944 1977 1707 1886 1620 1365 1322 1607 1514 1883 1831 1948 1229 1677 1692 1553 1466 1944 1406 1789 1871 1707 1709 1355 1175 1732 1089 Nội quy | Bảo tàng Nghệ An

Nội quy

Nội quy tham quan bảo tàng

  1. Khách tham quan tập thể hoặc yêu cầu hướng dẫn tham quan, xin liên hệ trước với phòng Trưng bày- Tuyên truyền- Giáo dục theo số: 0238.3844.676

  2. Quý khách muốn quay phim, chụp ảnh, khai thác tư liệu cần có công văn, giấy giới thiệu và liên hệ trước tại phòng Hành chính Tổng hợp

  3. Quý khách cần giải đáp hoặc góp ý, xin mời ghi vào sổ cảm tưởng hoặc gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn tại bàn trực trong nhà trưng bày.

  4. Không được mang vào nhà trưng bày: Vũ khí, chất cháy, nổ, chất độc.

  5. Hành lý xin gửi tại tủ đồ của Bảo tàng (trừ tiền và đồ trang sức).

  6. Xin giữ vệ sinh chung: Không hút thuốc, ăn uống, gây ồn hoặc động chạm đến hiện vật, thiết bị trưng bày.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial