Nội quy

Nội quy tham quan bảo tàng

  1. Khách tham quan tập thể hoặc yêu cầu hướng dẫn tham quan, xin liên hệ trước với phòng Trưng bày- Tuyên truyền- Giáo dục theo số: 0238.3844.676

  2. Quý khách muốn quay phim, chụp ảnh, khai thác tư liệu cần có công văn, giấy giới thiệu và liên hệ trước tại phòng Hành chính Tổng hợp

  3. Quý khách cần giải đáp hoặc góp ý, xin mời ghi vào sổ cảm tưởng hoặc gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn tại bàn trực trong nhà trưng bày.

  4. Không được mang vào nhà trưng bày: Vũ khí, chất cháy, nổ, chất độc.

  5. Hành lý xin gửi tại tủ đồ của Bảo tàng (trừ tiền và đồ trang sức).

  6. Xin giữ vệ sinh chung: Không hút thuốc, ăn uống, gây ồn hoặc động chạm đến hiện vật, thiết bị trưng bày.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial